Tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng

Chúng ta đều biết rằng, trải nghiệm khách hàng đóng rất quan trọng trong quá trình vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với sản phẩm dịch vụ. Vậy trải nghiệm khách hàng có tầm quan trọng và ảnh hưởng thế nào, hãy cùng Vĩnh Thái…

Read more